ANSYS 3D DESIGN

Produkty ANSYS 3D Design umožňujú CAD modelovanie a simuláciu pre všetkých projektantov.

Vzhľadom na to, že požiadavky na dnešného dizajnéra - pre vybudovanie optimalizovaných, ľahších a inteligentnejších výrobkov - sú nestále väčšie, používanie vhodných nástrojov na dizajn je dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

PRODUKTY ANSYS 3D DESIGN

Discovery SpaceClaim - 3D priame modelovanie

ANSYS Discovery SpaceClaim je softvér postavený na technológií priameho modelovania (direct modeling), ktorý Vám ľahko umožňuje vytváranie, opravu alebo úpravu geometrie bez nutnosti prepojenia na pôvodný CAD systém. Či ste sa už podieľali na koncepčnom modelovaní, reverzných skenovaní údajov alebo na príprave modelu výroby alebo simulácie, nástroje softvéru SpaceClaim sú navrhnuté tak, aby odstránili prekážky, zjednodušili a urýchlili proces návrhu.


Discovery Live - Okamžitá simulácia

ANSYS Discovery Live ponúka revolučné prostredie poskytujúce okamžitú simuláciu (t.j. v reálnom čase), tesne spojenú s modelovaním priamej geometrie, ktorá umožňuje interaktívne skúmanie dizajnu. Podpora bežných aplikácií kvapalinových, štrukturálnych a tepelných simulácií umožňuje inžinierom experimentovať s návrhovými nápadmi a vidieť okamžitú spätnú väzbu zo svojich zmien.


Discovery AIM - Simulácia pre projektantov

ANSYS Discovery AIM bezproblémovo integruje dizajn a simuláciu pre všetkých inžinierov, pomáha im vo väčšej hĺbke preskúmať myšlienky a koncepty. AIM poskytuje jedinečnú platformu pre vývoj produktov založených na simulácii. S riadenými pracovnými postupmi na podporu osvedčených praktík môžete v plnej miere využiť špičkovú riešiteľskú technológiu ANSYS. Jednoduché ovládanie, bezkonkurenčná všestrannosť, rýchlosť a presnosť pre optimalizovanie dizajnu. Či už ide o tepelné, elektromagnetické, štrukturálne, kvapalné alebo zmiešané fyzikálne javy, AIM eliminuje potrebu akéhokoľvek iného simulačného softvéru pre dizajnérov.


ZHRNUTIE PRODUKTOV

Discovery Live

Výsledky okamžitej simulácie a interaktívneho prieskumu dizajnu poskytujú prehľad a porozumenie pre rýchlu inováciu produktu.

Discovery AIM

Výkonné parametrické a optimalizačné funkcie pomáhajú automaticky preskúmať konštrukčné možnosti návrhu a rýchlejšie nájsť najlepšiu variantu dizajnu.

CENNÍK ANSYS 3D DESIGN PRODUKTOV

Nižšie nájdete cenníkové ceny za ANSYS 3D Design produkty. Tieto ceny zahŕňajú náklady za dopravu a okrem základnej technickej podpory (pomoci pri inštalácií) navyše získate plnú technickú podporu na 1 celý rok. Ceny sú uvedené bez DPH.

Discovery SpaceClaim R19 + 1 rok aktualizácie

SpaceClaim pre tvorbu dielov, zostáv a výkresov. Obsahuje nástroje na plnú opravu a úpravu modelov, pracuje s väčšinou CAD formátov (DX1, DX2 a CatiaV5) ako aj s neutrálnymi formátmi, zahŕňa funkciu reverse engineering tvaru, výrobu a optimalizáciu plechov.

Kód: DE101‐L, DE101-PU

3 600 € (bez DPH)

Discovery Live + 1 rok aktualizácie

Zahŕňa všetky nástroje a funckie Discovery SpaceClaim, pričom Live zároveň obsahuje modul na spracovanie údajov tvaru pre rýchle prieskumy a optimálne úpravy dizajnu.

Kód: DE201‐L, DE201-PU

8 000 € (bez DPH)

Discovery AIM + 1 rok aktualizácie

Zahŕňa všetky nástroje a funckie Discovery Live, navyše AIM a DesignXplorer pre rýchle preskúmanie návrhu a overenie simulácie.

Kód: DE301‐L, DE301-PU

14 000€ (bez DPH)