ANSYS 3D DESIGN

Produkty ANSYS 3D Design umožňujú CAD modelovanie a simuláciu pre všetkých projektantov.

Vzhľadom na to, že požiadavky na dnešného dizajnéra - pre vybudovanie optimalizovaných, ľahších a inteligentnejších výrobkov - sú nestále väčšie, používanie vhodných nástrojov na dizajn je dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

PRODUKTY ANSYS 3D DESIGN

Discovery SpaceClaim - 3D priame modelovanie

ANSYS Discovery SpaceClaim je softvér postavený na technológií priameho modelovania (direct modeling), ktorý Vám ľahko umožňuje vytváranie, opravu alebo úpravu geometrie bez nutnosti prepojenia na pôvodný CAD systém. Či ste sa už podieľali na koncepčnom modelovaní, reverzných skenovaní údajov alebo na príprave modelu výroby alebo simulácie, nástroje softvéru SpaceClaim sú navrhnuté tak, aby odstránili prekážky, zjednodušili a urýchlili proces návrhu.


Discovery Live - Okamžitá simulácia

ANSYS Discovery Live ponúka revolučné prostredie poskytujúce okamžitú simuláciu (t.j. v reálnom čase), tesne spojenú s modelovaním priamej geometrie, ktorá umožňuje interaktívne skúmanie dizajnu. Podpora bežných aplikácií kvapalinových, štrukturálnych a tepelných simulácií umožňuje inžinierom experimentovať s návrhovými nápadmi a vidieť okamžitú spätnú väzbu zo svojich zmien.


Discovery AIM - Simulácia pre projektantov

ANSYS Discovery AIM bezproblémovo integruje dizajn a simuláciu pre všetkých inžinierov, pomáha im vo väčšej hĺbke preskúmať myšlienky a koncepty. AIM poskytuje jedinečnú platformu pre vývoj produktov založených na simulácii. S riadenými pracovnými postupmi na podporu osvedčených praktík môžete v plnej miere využiť špičkovú riešiteľskú technológiu ANSYS. Jednoduché ovládanie, bezkonkurenčná všestrannosť, rýchlosť a presnosť pre optimalizovanie dizajnu. Či už ide o tepelné, elektromagnetické, štrukturálne, kvapalné alebo zmiešané fyzikálne javy, AIM eliminuje potrebu akéhokoľvek iného simulačného softvéru pre dizajnérov.


ZHRNUTIE PRODUKTOV

Discovery Live

Výsledky okamžitej simulácie a interaktívneho prieskumu dizajnu poskytujú prehľad a porozumenie pre rýchlu inováciu produktu.

Discovery AIM

Výkonné parametrické a optimalizačné funkcie pomáhajú automaticky preskúmať konštrukčné možnosti návrhu a rýchlejšie nájsť najlepšiu variantu dizajnu.

CENNÍK ANSYS 3D DESIGN PRODUKTOV

Nižšie nájdete cenníkové ceny za ANSYS 3D Design produkty. Tieto ceny zahŕňajú náklady za dopravu a okrem základnej technickej podpory (pomoci pri inštalácií) navyše získate plnú technickú podporu na 1 celý rok. Ceny sú uvedené bez DPH.

ANSYS SpaceClaim 2022 + 1 rok aktualizácie

SpaceClaim pre tvorbu dielov, zostáv a výkresov. Obsahuje nástroje na plnú opravu a úpravu modelov, pracuje s väčšinou CAD formátov (DX1, DX2 a CatiaV5) ako aj s neutrálnymi formátmi, zahŕňa funkciu reverse engineering tvaru, výrobu a optimalizáciu plechov.

Kód: ASC-NU-PU + ASC-NU-TECS

Cena na 

vyžiadanie 

ANSYS Discovery + 1 rok aktualizácie

Zahŕňa všetky nástroje a funckie ANSYS SpaceClaim, pričom umožňuje Discovery modelovanie zároveň Live fyziky.

Kód: DISC-NU-PU + DISC-NU-TECS

Cena na vyžiadanie

ANSYS Discovery Physics Add-ons

1., Discovery Structural Physics

umožňuje riešenie vernej štrukturálnej fyziky, zvýšenej presnosti, kontroly a rozšírenej fyziky

Kód: DISC-S-NU-PU + DISC-S-NU-TECS


2., Discovery Fluid Physics

- umožňuje riešenie fyziky tekutín s vysokou vernosťou

Kód: DISC-F-NU-PU + DISC-F-NU-TECS


3., Discovery HPC (High Performance Computing)

- umožňuje odomknutie ďalších 12 jadier procesora pri riešení fyziky doplnkových štruktúr a tekutín

Kód: DISC-HPC-NU-PU + DISC-HPC-NU-TECS

Cena na vyžiadanie