PREZENTÁCIA SOFTVÉROV A REZERVÁCIA TERMÍNU PREZENTÁCIE

Čoskoro bude možná rezervácia na prezentáciu, on-line!