SprutCAM 12 (3D CAM)


Softvér SprutCAM je 3D CAM systém novej generácie, ktorý ponúka na trhu CAM systémov najlepší pomer výkonu a ceny.

Je vybavený silnými nástrojmi pre tvorbu presnej dráhy nástroja a disponuje s prehľadným a logickým užívateľským prostredím. Má množstvo technologických možností hrubovania, obrábania na čisto alebo odstránenia zbytkového materiálu. Umožňuje programátorom ľahko a presne programovať CNC stroje (frézy, sústruhy).

Hlavné výhody systému SprutCAM:

  • Rýchle a presné programovanie Vášho CNC stroja
  • Simulácia obrábania v 3D
  • Optimalizácia obrábania
  • Kompatibilita s 2D/3D CAD systémami
  • Prehľadné a logické užívateľské prostredie
  • Krátka doba osvojenia používania softvéru
  • Minimálne požiadavky na PC
  • Technická podpora priamo na Slovensku
  • Aktualizácia zadarmo v rámci zakúpenej verzií
  • Rýchla návratnosť investícií

VIDEO UKÁŽKY VÁS PRESVEDČIA!

SprutCAM PRODUKTY

Nižšie nájdete cenníkové ceny za SprutCAM produkty. Tieto ceny zahŕňajú náklady za dopravu a okrem základnej technickej podpory (pomoci pri inštalácií) navyše získate plnú technickú podporu na 1 celý rok. Ceny sú uvedené bez DPH.

SprutCAM 12 3xMill + USB hardvérový kľúč

Obsahuje operácie pre frézovanie a obrábanie 2D a 3D modelov, vrátane gravírovania. Softvér je navrhnutý pre vykonávanie mnohých úloh 2-, 2.5- a 3-osého CNC obrábania.

Nová verzia 12 štandarnde obsahuje obrábacie stratégie HPC a Deep HPC (High Performance Cutting)

3 850€ (bez DPH)

SprutCAM 12 Lathe + USB hardvérový kľúč

Určený špeciálne pre sústruženie. SprutCAM 10 Lathe možno s výhodou použiť na ovládanie viac viacosových CNC sústruhov, obrábacích centrumov alebo sústruhov.

2 275 € (bez DPH)

SprutCAM 12 Wire EDM + USB hardvérový kľúč

SprutCAM 12 obsahuje okrem iného aj modul drôtového rezania - EDM, a to ako pre 2-, tak pre 4-osé stratégie s viacpriechodovým obrábaním plnou podporou mostíkov.

2 275€ (bez DPH)

SprutCAM 12 5xMill + USB hardvérový kľúč

Softvér navrhnutý pre vykonávanie 5-osého CNC frézovania a obrábania.
Nová verzia 12 štandarnde obsahuje obrábacie stratégie HPC a Deep HPC (High Performance Cutting)

SprutCAM 12 5D MW

Rozšírený modul 5-osého frézovania pre veľmi kvalitné obrábanie.

SprutCAM 12 Robot + USB hardvérový kľúč

Umožňuje programovať priemyselné roboty pre rezanie, frézovanie, striekanie a iné obrábacie operácie.

Funkcie \ Konfigurácia Express Cutting Wire EDM
Lathe Mechanist Universal 3x Mill
Expert 5x Mill
Master Pro
2D / 4D rezanie
x x
2D / 4D drôtové rezanie
x x x x x x x
Sústruženie x x x x x x x
2.5D obrábanie a gravírovanie
+ indexované obrábanie
x x x x
3D obrábanie a gravírovanie
+ indexované obrábanie
x x x x x x
4- a 5-osé kontinuálne obrábanie
x x x x x x x x
Viacnásobné úlohy obrábania
(4- a 5-osé kontinuálne obrábanie
+ indexované obrábanie)
x x x x x x x x x

UPLATNENIE SOFTVÉRU SprutCAM

Ak sa chcete dozvedieť viac o funkcionalít softvéru SprutCAM, čítajte ďalej.

2.5D-osé obrábanie

2.5D stratégie sú používané pre obrábanie dielcov zložených z vreciek, ostrovčekov, slotov, zvislých stien, rovín a dier. SprutCAM vytvára i hrubovanie a dokončovacie práce dráhy nástroja. SprutCAM obsahuje výkonné automatické rozpoznanie geometrie. Všetky typy operácií obrábania dier sú podporované.

3-osé frézovanie

Jedinečnosť 3D frézovania je, že sa nástroj môže pohybovať súčasne v 3 osiach obrobku. Ak chcete nastaviť tieto operácie v SprutCAM, musíte mať 3D model obrobku.

Indexované Obrábanie

Rotačné obrábanie je určené pre získanie spojených plôch z dielov, ako sú turbínové lopatky, skrutky, ako aj detaily, ako sú vačkové hriadele a kľukové hriadele. Má široké uplatnenie v leteckom priemysle, automobilovom a ropnom priemysle a tiež v procese výroby dekoratívnych figúrok a ďalších zložitých dielov.

5-osé obrábanie indexovaním

2,5D alebo 3-osé frézovanie, dajú sa rotačné osy stroja polohovať a docieliť optimálneho náklonu nástroja voči obrobku. Natočenie sa robí keď nástroj nie je v reze. SprutCAM dovoľuje uspôsobiť výstupní NC-kód podľa akéhokoľvek riadiaceho systému stroja.

5-osé kontinuálne obrábanie

SprutCAM má 5 osí na súvislú stratégiu obrábania, ktoré umožňujú vytvoriť CLData pre všetky typy osí strojov. CLData je vytvorená s prihliadnutím k systému stroja, ktorý umožňuje aby sa zabránilo kolíziám v priebehu obrábania. CLData je vytvorená s prihliadnutím na transformáciu súradníc obrábania.

Sústruženie

SprutCAM obsahuje kompletnú sadu stratégií pre sústruženie a obrábanie dielov akejkoľvek zložitosti, všetky známe otočné cykly sú podporované. Cesty nástroja sú zabudované prihliadnutím na zostávajúci materiál, rezné režimy sú nastavené automaticky. Niektorý z mechanizmov sústruhu je v rozmedzí od lunete do časti lapača a môže byť riadený programom.

Sústruženie-Frézovanie

Turn - Mill modul v SprutCAM obsahuje výkonné metódy, turn - frézovanie je možné naprogramovať multi-axiálne obrábanie s podporou multi - tasking Turn - frézovacie centrá s poháňané nástroje, patrí CNC Swiss - Type sústruhu. Jednoduché rozhranie a funkcie sústruhu modulu schopnosť programovať hrubovanie , dokončovanie , drážkovanie , rezanie závitov a častí - off obrábacie operácie.

Viacnásobné úlohy obrábania

SprutCAM má schopnosť programovania viac vecí naraz, sústruhov s čiastkovým vretenom (MTM). To umožňuje vytvárať NC programy pre simultánne obrábanie niekoľkých dielov a viac nástrojov naraz.

Drôtové EDM Obrábanie

Operácie EDM umožňujú vykonávať vonkajšie a vnútorné obrysy obrábania s drôtom nakloneným a vo zvislej polohe. K dispozícii sú tiež stratégie pre obrábanie na 4 osiach s automatickými, interaktívnymi a presnými možnosťami synchronizácie.

SprutCAM Robot

Samotné prostredie pre offline programovanie (OLP) priemyselných robotov. Efektívne robotické riešenie obrábania pre rýchle výpočty, komplexné, bezkolízne 3D pohyby v natívnom kóde 6 alebo vo viacerých osiach (bez 5-6-osou transformáciou).